Elever med ovanliga inlärningsvägar

Blogg

 

Elevens ordförråd 2

7 jun 2017

Nedanstående blogginlägg är från 2013 och är det mest lästa av samtliga blogginlägg och det näst mest lästa av samtliga sidor på meissner.se.   "Jag kontrollerade om de hundratals elever, som testats av mig, hade något gemensamt. Det redan gemensamma för dem var att skolan begärde en skolpsykologisk utredning av eleven. Jag fann, till min [...]


En aktuell metod

24 nov 2016

Min erfarenhet inom skolan är att trender kommer och går i sökandet efter "rätt" undervisningssätt. Metoden "Pedagogisk översättning" har snart 20 år på nacken. Efterfrågan på både bok och metodens webbsidor minskade efter några år för att efter ytterligare några år åter öka. På hösten 2016 har besöken på webbsidorna ökat betydligt. En nyupptäckt metod av den nya generationen pedagoger och psykologer?


Grunden

7 dec 2015

Då och då får jag email till hemsidan som antyder eller säger direkt att den som skriver använder sig av modellen "rakt av". Med det menar jag att man endast använder sig av rörmodellen och hoppas att något magiskt ska hända med klasslärarna när de sett elevens resultat där. Men då får jag hissa en [...]


En nyupptäckt

5 okt 2015

Specialpedagogen som jag samarbetade med och jag själv genomförde en Pedagogisk översättning av ett WISC-test tillsammans med elevens båda lärare. Dessa, klassläraren och specialläraren, hade efter den första redovisningen frågat oss om vad de skulle göra med eleven. Vi bestämde en ny tid för det andra redovisningstillfället. Efter det andra redovisningstillfället satt båda klasspedagogerna tysta [...]


Djävulens advokat

21 aug 2014

Kanske en märklig rubrik, men fallgropar finns i denna metod: Ett fåtal, som använt sig av metoden Pedagogisk översättning, har tydligen redovisat enbart sifferresultatet såsom information till elevens lärare. Metoden "Pedagogisk översättning" är ju en form av kommunikationssätt snarare än ett redovisningssätt av sifferresultat. Dialogen med lärarna och föräldrarna är den avgörande punkten till - förhoppningsvis [...]


Pedagogisk översättning utan specialpedagog

12 apr 2014

Pedagogisk översättning av WISC-test utvecklades med yrkeskombinationen skolpsykolog och specialpedagog. Specialpedagogen utgör länken mellan lärare och psykolog. Min erfarenhet av denna kombination sträcker sig mellan 1999 - 2010. Efter min pensionering 2010 så har jag arbetat som skolpsykolog mellan 2011-2014 och försökt utföra pedagogiska översättningar av WISC-test utan stöd av specialpedagog.   Skillnaden tycks bestå [...]


Ordförrådet

5 nov 2013

Jag kontrollerade om de hundratals elever, som testats av mig, hade något gemensamt. Det redan gemensamma för dem var att skolan begärde en skolpsykologisk utredning av eleven. Jag fann, till min förvåning, att 9 av 10 anmälda elever hade en säkerställd skillnad mellan deras verbala och icke-verbala förmåga. Deras icke-verbala förmåga var deras klart starkaste [...]


En explosion

2 jun 2013

Pappan till en testad elev hjälpte mig att bättre förstå testresultatet. Lärarna ville att jag skulle träffa eleven eftersom denne oväntat kunde få raserianfall i skolan. Så småningom testade jag eleven och fick ett "rörsystem" för denne som hade breda inledande förmågor, men som smalnade av mot slutet. Eleven presterade lågt både då det gällde [...]


Förstår föräldrar snabbare än lärare?

23 mar 2013

Denna provokativa fråga uppstår vid min presentation av testresultatet. Först får föräldrarna se resultatet. Därefter kommer dialogen med lärarpersonalen. Både föräldrar och lärare får se samma uppritande av barnets/elevens "rörsystem". Den enda skillnaden är den efterföljande pedagogiska diskussionen för lärarna. Påfallande ofta har föräldrar lättare att "se" sitt barn i det uppritade "rörsystemet". Mellan tummen [...]


Tänka baklänges?

2 mar 2013

Ett av deltesten i WISC avser att mäta elevens arbetsminne. Eleven ska framlänges återge samma siffror som jag räknar upp och därefter baklänges återge de siffror som jag räknar upp. Vid utvärderingen kan man jämföra elevens prestation med åldersgruppens. Både framlänges och baklänges. Påfallande ofta finner jag att - om eleven presterar t.ex. genomsnittligt i att [...]