Referenser:

• Atterström, Hans och Persson, Roland S. (2000): Brister eller olikheter? Specialpedagogik på alternativa grundvalar. Lund: Studentlitteratur.

• Deutsch Lezak, Muriel (1995): Neuropsychological Assessment. Mew York: Oxford University Press.

• Kaufman, Alan S. (1994): Intelligent Testing with the WISC-III. New York: John Wiley & Sons.

• Kaufman, Alan S. (2000): Essentialsof WISC-III and WPP-SI-R Assessment. New York: John Wiley & Sons.

• Meissner, Kent (2007): Pedagogisk översättning. Umeå: Fundo Förlag.

• Persson, Bengt (1998): Den motsägelsefulla specialpedagogiken. Göteborgs universitet, institutionen för specialpedagogik.

• Strandberg, Leif (2006): Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Nordstedts.

________________________

En utförlig genomgång av metoden "Pedagogisk översättning" finns i boken, som kan beställas från Din ordinarie kommunala bokbeställningskälla 

eller hos flera webbokhandlare

eller genom förlaget Fundo.

___________________________

° Artikel om metoden i tidskriften DYSLEXI.

° Recension av boken i Psykologtidningen.