Metod

 

 

Metoden medför att lärarens egna erfarenheter av eleven kompletteras med elevens skolpsykologiska testresultat.

 

Lärarens egna erfarenheter utvidgas, med stöd av skolpsykolog och specialpedagog, genom den pedagogiska översättningen.

 

Den pedagogiska personalen får väsentligt utökade möjligheter att underlätta den pedagogiska vardagen för eleven. 

 

En översiktlig beskrivning av metoden kan Du läsa i artikeln från tidskriften DYSLEXI.

 

Du finner även en recension av boken i tidskriften "Psykologtidningen".

 

Metoden nominerades (Se bild nedan!) till "Stora Psykologpriset" 2009.

 

________________________

En utförlig genomgång av metoden "Pedagogisk översättning" finns i boken, som kan beställas från Din ordinarie kommunala bokbeställningskälla 

eller hos flera webbokhandlare

eller genom förlaget Fundo.

___________________________

° Artikel om metoden i tidskriften DYSLEXI.

° Recension av boken i Psykologtidningen.