Metod

En översiktlig beskrivning av metoden finner Du i artikeln från tidskriften DYSLEXI.

 

Metoden medför att lärarens egna erfarenheter av eleven kompletteras med elevens skolpsykologiska testresultat.

 

Lärarens egna erfarenheter utvidgas, med stöd av skolpsykolog och specialpedagog, genom den pedagogiska översättningen.

 

Den pedagogiska personalen ger väsentligt utökade möjligheter att underlätta den pedagogiska vardagen för eleven. 

 

Du finner även en recension av boken i tidskriften "Psykologtidningen".

 

Metoden nominerades (Se bild nedan!) till "Stora Psykologpriset" 2009.