Elever med ovanliga inlärningsvägar

Metod

 

 

Metoden medför att lärarens egna erfarenheter av eleven kompletteras med elevens skolpsykologiska testresultat.

 

Lärarens egna erfarenheter utvidgas och kompletteras, med stöd av skolpsykolog och specialpedagog, av den pedagogiska översättningen.

 

Läraren får väsentligt utökade möjligheter att underlätta den pedagogiska vardagen för eleven. 

 

En sammanfattande beskrivning av metoden läser Du i min artikel från tidskriften DYSLEXI.

 

Du finner även en recension av boken i tidskriften "Psykologtidningen".