Elever med ovanliga inlärningsvägar

Elever med ovanliga inlärningsvägar

 

Att bättre

förstå och bemöta

elevens sätt att fungera

 

(Samtliga sidor är avsedda för klasslärare, specialpedagoger och leg. skolpsykologer. Utom länken "TESTSPECIFIKT" ovan som är avsedd för psykologer)

Elever med annorlunda inlärningsförmåga förekommer i nästan varje klass.

En metod att utöka och komplettera lärarens egen förmåga att bemöta och arbeta med eleven är "Pedagogisk översättning". Med stöd av skolans skolpsykolog och specialpedagog går man igenom elevens styrkor, även om de stundtals kan tyckas vara få. Målet är att gynna det vardagliga skolarbetet med och för eleven.

 

° Metoden öppnar möjligheter för pedagogen att upptäcka nya pedagogiska förhållningssätt till eleven som har en annorlunda inlärningsförmåga. 

 

Metoden har utvecklats, används och utvärderats under mer än 20 år på grundskolor i Sverige.

 

English information