Elever med ovanliga inlärningsvägar

Uppdaterad: 25 juli 2019

Att bättre

förstå och bemöta

elevens sätt att fungera

 

(Samtliga sidor är avsedda för klasslärare, specialpedagoger och leg. skolpsykologer. Utom länken "TESTSPECIFIKT" [ovan] som är avsedd för enbart leg. psykologer)

Elever med annorlunda inlärningsförmåga förekommer i nästan varje klass.

En metod att utöka och komplettera lärarens egen förmåga att bemöta och arbeta med eleven är den psykologiska metoden "Pedagogisk översättning". 

Metoden öppnar möjligheter för pedagogen att upptäcka nya pedagogiska förhållningssätt till den elev som har en annorlunda inlärningsförmåga. 

Metoden har utvecklats, används och utvärderats under mer än 20 år på grundskolor i Sverige.

 

Information in english

 

 

________________________

En utförlig genomgång av metoden "Pedagogisk översättning" finns i boken, som kan beställas från Din ordinarie kommunala bokbeställningskälla 

eller hos flera webbokhandlare

eller genom förlaget Fundo.

___________________________

° Artikel om metoden i tidskriften DYSLEXI.

° Recension av boken i Psykologtidningen.