________________________

En utförlig genomgång av metoden "Pedagogisk översättning" finns i boken, som kan beställas från Din ordinarie kommunala bokbeställningskälla 

eller hos flera webbokhandlare

eller genom förlaget Fundo.

___________________________

° Artikel om metoden i tidskriften DYSLEXI.

° Recension av boken i Psykologtidningen.

Elever med ovanliga inlärningsvägar

Uppdaterad: 6 dec 2018

 

Att bättre

förstå och bemöta

elevens sätt att fungera

 

(Samtliga sidor är avsedda för klasslärare, specialpedagoger och leg. skolpsykologer. Utom länken "TESTSPECIFIKT" [ovan] som är avsedd för leg. psykologer)

Elever med annorlunda inlärningsförmåga förekommer i nästan varje klass.

En metod att utöka och komplettera lärarens egen förmåga att bemöta och arbeta med eleven är den psykologiska metoden "Pedagogisk översättning". Med stöd av skolans skolpsykolog och specialpedagog går man igenom elevens styrkor, även om de stundtals kan tyckas vara få. Målet är att gynna det vardagliga skolarbetet med och för eleven.

 

° Metoden öppnar möjligheter för pedagogen att upptäcka nya pedagogiska förhållningssätt till eleven som har en annorlunda inlärningsförmåga. 

 

Metoden har utvecklats, används och utvärderats under mer än 20 år på grundskolor i Sverige.

 

Information in english