Elever med ovanliga inlärningsvägar

Uppdaterad: 7 maj 2024

Att bättre förstå

elevens sätt att fungera

 

(Samtliga sidor är avsedda för klasslärare, specialpedagoger och leg. skolpsykologer. Utom länken "TESTSPECIFIKT" [ovan] som enbart är avsedd för leg. psykologer)

Elever med annorlunda inlärningssätt förekommer i varje klass.

Att komplettera lärarens egen erfarenhet av att arbeta med eleven kan vara den psykologiska metoden "Pedagogisk översättning". 

Metoden öppnar möjligheter för pedagogen att upptäcka nya pedagogiska förhållningssätt till sin eller sina elev/er som har en annorlunda inlärningsförmåga än flertalet elever. 

Denna metod har utvecklats, används och utvärderats under mer än 20 år på grundskolor i Sverige, årskurserna 3-9 i samarbete med klasslärare, specialpedagoger och skolpsykolog.

 

En artikel i tidskriften Dyslexi om metoden.

 

Information in english