Elever med ovanliga inlärningsvägar

Uppdaterad: 4 januari 2024

Att förstå

och bättre bemöta

elevens sätt att fungera

 

(Samtliga sidor är avsedda för klasslärare, specialpedagoger och leg. skolpsykologer. Utom länken "TESTSPECIFIKT" [ovan] som enbart är avsedd för leg. psykologer)

Elever med annorlunda inlärningsförmåga förekommer i nästan varje klass.

En metod att utöka och komplettera lärarens egen förmåga att bemöta och arbeta med eleven är den psykologiska metoden "Pedagogisk översättning". 

Metoden öppnar möjligheter för pedagogen att upptäcka nya pedagogiska förhållningssätt till den elev som har en annorlunda inlärningsförmåga. 

Metoden har utvecklats, används och utvärderats under mer än 20 år på grundskolor i Sverige.

 

En artikel i tidskriften Dyslexi om metoden.

 

Information in english