Elever med ovanliga inlärningsvägar

Testspecifikt:

Dessa sidor blir kontinuerligt justerade och kompletterade under våren 2018.


I boken ”Pedagogisk översättning” inleddes och beskrivs metoden under den tid då WISC-III var dominerande för skolpsykologer.


Då den svenska versionen av WISC-IV senare introducerades kompletterades metoden och ett häfte utgavs som rörde detta och erfarenheter av WISC-IV.


När nu WISC-V, med sina digitala kompletteringar, används så kan jämförelser göras för de deltest som används för metoden.


Det tycks som om metoden ”Pedagogisk översättning” av WISC-test fortfarande är högst användbar.


Nedanför räknas de deltest upp som är aktuella för metoden gällande WISC-III, WISC-IV samt WISC-V:

WISC-III

Verbal        Information | Likheter | Sifferrepetition | Ordförråd
Icke-verbal Bildkomplet | Bildarr.  | Symbolletning. | Kodning

WISC-IV

Verbal        Information | Likheter | Sifferrepetition | Ordförråd
Icke-verbal Bildkomplet | (Bildka)| Symbolletning. | Kodning

WISC-V

Verbal        Information | Likheter | Sifferrepetition | Ordförråd
Icke-verbal                     |               | Symbolletning. | Kodning


 

För läsare, som ännu inte läst boken, kan nämnas att ovanstående uppdelning av deltest från de olika versionerna av WISC har ett gemensamt syfte. En sammanfattning finner Du här.