Testspecifikt:

Läs gärna först vad metoden går ut på!

 

I boken ”Pedagogisk översättning” inleddes och beskrivs metoden under den tid då WISC-III var dominerande för skolpsykologer.

 

Då den svenska versionen av WISC-IV senare introducerades kompletterades metoden och ett häfte utgavs som rörde detta och erfarenheter av WISC-IV.

 

När nu WISC-V, med sina digitala kompletteringar, används så kan jämförelser göras för de deltest som används för metoden.

 

WISC-V innehåller sex av åtta deltest som funnits i både WISC-III och WISC-IV. Dessa "gamla" deltest är i huvudsak lika de ursprungliga.

 

WISC-V:s två- för Pedagogisk översättning - saknade deltest är båda icke-verbala. I de tidigare versionerna av WISC utgjordes de av deltesterna "Bildkomplettering" och "Bildarrangemang" (ersatt av "Bildkategorier" i WISC-IV).

"Bildkomplettering" tycks motsvara WISC-V:s "Bildminne".

"Bildarrangemang" tycks motsvara WISC-V:s "Figurvikter".

Dessa motsvarigheter bör kritiskt analyseras huruvida deras - i förhållande till "Bildkomplettering" och "Bildarrangemang" - annorlunda mätfält påverkar översättningen vid pedagogiskt handhavande.

Ett stöd för skolpsykologens analys kan då vara WISC-V:s CHC-modell och övriga resultat.

Vid samtalet med specialpedagogen bör en noggrann diskussion föras om de vägar som kan tas vid den Pedagogiska översättningen med elevens pedagog/pedagoger.


Nedan räknas de deltest upp som är aktuella för metoden gällande WISC-III, WISC-IV samt WISC-V:

WISC-III

Verbal        Information | Likheter | Sifferrepetition | Ordförråd
Icke-verbal Bildkomplet | Bildarr.  | Symbolletning  | Kodning

WISC-IV

Verbal        Information | Likheter | Sifferrepetition | Ordförråd
Icke-verbal Bildkomplet | (Bildka) | Symbolletning  | Kodning

WISC-V

Verbal        Information | Likheter | Sifferrepetition | Ordförråd
Icke-verbal (Bildminne)|(Figurvikt)| Symbolletning | Kodning


 

För läsare, som ännu inte läst boken, kan nämnas att ovanstående uppdelning av deltest från de olika versionerna av WISC har ett gemensamt syfte. En sammanfattning finner Du här.

 

 

Go back to top
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)