Testspecifikt:

Läs gärna först vad metoden går ut på!

 

I boken ”Pedagogisk översättning” inleddes och beskrivs metoden under den tid då WISC-III var dominerande för skolpsykologer.

 

Då den svenska versionen av WISC-IV senare introducerades kompletterades metoden och ett häfte utgavs som rörde detta och erfarenheter av WISC-IV.

 

När nu WISC-V, med sina digitala kompletteringar, används så kan jämförelser göras för de deltest som används för metoden.

 

WISC-V innehåller sex av åtta deltest som funnits i både WISC-III och WISC-IV. Dessa "gamla" deltest är i huvudsak lika de ursprungliga.

 

WISC-V:s två- för Pedagogisk översättning - saknade deltest är båda icke-verbala. I de tidigare versionerna av WISC utgjordes de av deltesterna "Bildkomplettering" och "Bildarrangemang" (ersatt av "Bildkategorier" i WISC-IV).

"Bildkomplettering" tycks motsvara WISC-V:s "Bildminne".

"Bildarrangemang" tycks motsvara WISC-V:s "Figurvikter".

Dessa motsvarigheter bör kritiskt analyseras huruvida deras - i förhållande till "Bildkomplettering" och "Bildarrangemang" - annorlunda mätfält påverkar översättningen vid pedagogiskt handhavande.

Ett stöd för skolpsykologens analys kan då vara WISC-V:s CHC-modell och övriga resultat.

Vid samtalet med specialpedagogen bör en noggrann diskussion föras om de vägar som kan tas vid den Pedagogiska översättningen med elevens pedagog/pedagoger.


Nedan räknas de deltest upp som är aktuella för metoden gällande WISC-III, WISC-IV samt WISC-V:

WISC-III

Verbal        Information | Likheter | Sifferrepetition | Ordförråd
Icke-verbal Bildkomplet | Bildarr.  | Symbolletning  | Kodning

WISC-IV

Verbal        Information | Likheter | Sifferrepetition | Ordförråd
Icke-verbal Bildkomplet | (Bildka) | Symbolletning  | Kodning

WISC-V

Verbal        Information | Likheter | Sifferrepetition | Ordförråd
Icke-verbal (Bildminne)|(Figurvikt)| Symbolletning | Kodning


 

För läsare, som ännu inte läst boken, kan nämnas att ovanstående uppdelning av deltest från de olika versionerna av WISC har ett gemensamt syfte. En sammanfattning finner Du här.