Elever med ovanliga inlärningsvägar

WISC-V

Boken utgår ifrån WISC-III. Kompletteringspärmen  ifrån WISC-IV.

Inom kort kommer här en anpassning av metoden för WISC-V (pappers- och iPad-versioner). I princip är metoden densamma och dagsaktuell oavsett WISC-versioner.