Elever med ovanliga inlärningsvägar

Om mig

 

Jag har varit skolpsykolog under mer än 40 år i sex kommuner, med invånarantal varierande mellan 7.000 till 110.000 invånare.

Metoden "Pedagogisk översättning av WISC-test" har använts sedan mer än 20 år. Den har tillämpats på elever i grundskolans samtliga årskurser.

Förutom utvärdering av metoden, genom dåvarande Specialpedagogiska institutet (SIT), så har föreläsningar och konferenser hållits längs åren om metoden - för klasslärare, specialpedagoger och psykologer.