Om mig

Under mer än 40 år har jag arbetat som skolpsykolog i 6 kommuner, med invånarantal varierande mellan 7.000 till 110.000 invånare.

Metoden "Pedagogisk översättning av WISC-test" har använts i snart 30 år. Den kan tillämpas på elever i grundskolans samtliga årskurser.

Förutom utvärdering av metoden, genom dåvarande Specialpedagogiska institutet (SIT), så har föreläsningar och konferenser hållits längs åren om metoden - för klasslärare, specialpedagoger och psykologer.

/meissner.jpg

 

________________________

En utförlig genomgång av metoden "Pedagogisk översättning" finns i boken, som kan beställas från Din ordinarie kommunala bokbeställningskälla 

eller hos flera webbokhandlare

eller genom förlaget Fundo.

___________________________

° Artikel om metoden i tidskriften DYSLEXI.

° Recension av boken i Psykologtidningen.