Om mig

Under mer än 40 år har jag arbetat som skolpsykolog i 6 kommuner, med invånarantal varierande mellan 7.000 till 110.000 invånare.

Metoden "Pedagogisk översättning av WISC-test" har använts i snart 30 år. Den kan tillämpas på elever i grundskolans samtliga årskurser.

Förutom utvärdering av metoden, genom dåvarande Specialpedagogiska institutet (SIT), så har föreläsningar och konferenser hållits längs åren om metoden - för klasslärare, specialpedagoger och psykologer.

Nedanstående bild är från en av föreläsningarna i Stockholm för specialpedagoger. 

/pedoversforelasning.jpg

 
Go back to top