Om mig

Jag har under min yrkestid arbetat som leg. skolpsykolog i 6 kommuner, med invånarantal varierande mellan 7.000 till 110.000 invånare och under mer än 40 år.

Metoden "Pedagogisk översättning av WISC-test" användes av mig under 30 år till min pensionering. Den har tillämpats på grundskolans årskurser 3-9.

Förutom utvärdering av metoden, genom dåvarande Specialpedagogiska institutet (SIT), så har föreläsningar och konferenser hållits längs åren om metoden - för klasslärare, specialpedagoger och psykologer.

Nedanstående bild är från en föreläsning i Stockholm för specialpedagoger. Jag står längst till vänster vid tavlan. Klicka på bilden för större tydlighet!