Elever med ovanliga inlärningsvägar

Sammanfattning

Jag bör åter påminna om att syftet med ”Pedagogisk översättning” är, i första hand, att underlätta kommuniceringen av elevens resultat mellan skolpsykolog och elevens klasslärare.

Skolpsykologens yrkesmässiga analys av testets resultat är avklarad innan arbetet med elevens klasslärare (den pedagogiska översättningen) påbörjas.

Nå - Osgoods kommunikationsmodell och Silvers information-processing-modell ligger till grund för ”Pedagogisk översättning”-smodellen.

De två kanalerna, som i WISC IV inleds med deltesten Information och Bildkomplettering, representerar en verbal resp. en icke-verbal kanal varifrån pedagogiska diskussioner om elevens parallella verbala resp. icke-verbala förmågor kan föras.

En närmare titt på metodens syfte och tankegång kommer, efter hand, under våren 2018.