Ordförrådet

Jag kontrollerade om de hundratals elever, som testats av mig, hade något gemensamt.

Det redan gemensamma för dem var att skolan begärde en skolpsykologisk utredning av eleven.

Jag fann, till min förvåning, att 9 av 10 anmälda elever hade en säkerställd skillnad mellan deras verbala och icke-verbala förmåga.

Deras icke-verbala förmåga var deras klart starkaste förmåga.

Det bekymrar mig, eftersom skolan (och samhället) är inriktat på och premierar verbal förmåga.

Deras entydigt svagaste verbala förmåga var deras ordförråd.

Det bekymrar mig än mer, eftersom just elevens ordförråd är en avgörande förmåga för att lyckas i skolan.

Sedan kan man alltid invända mot detta:

"Det var väl inte oväntat! Man hade ju anmält eleverna för att de var svaga i skolan."

Jo, men samtidigt var dessa elever de elever som skolan hade försökt att nå, men där man nått vägs ände i sina försök.

5 Nov 2013