En explosion

Pappan till en testad elev hjälpte mig att bättre förstå testresultatet.

Lärarna ville att jag skulle träffa eleven eftersom denne oväntat kunde få raserianfall i skolan. Så småningom testade jag eleven och fick ett "rörsystem" för denne som hade breda inledande förmågor, men som smalnade av mot slutet.

Eleven presterade lågt både då det gällde ordförråd och på deltestet "Kodning".

Då jag var klar med testningen så visade jag resultatet för föräldrarna.

Jag ritade upp sonens "rörsystem" för dem.

Då jag var färdig med detta så sade pappan: "Det är precis så som han fungerar!"

Jag frågade hur han menade. Pappan pekade på min figur, sonens "rörsystem". "Det är ju som när man trycker ihop slutänden på en trägårdsslang! Det blir ett j-a tryck på vattnet! Det är så han fungerar. Han exploderar när han inte får sagt det han vill."

Pappan hade med några få ord fått mig att betydligt bättre förstå hur det komplicerade samspelet mellan förmågor fungerade.

2 Jun 2013