Djävulens advokat

Kanske en märklig rubrik, men fallgropar finns i denna metod:

Ett fåtal, som använt sig av metoden Pedagogisk översättning, har tydligen redovisat enbart sifferresultatet såsom information till elevens lärare.

Metoden "Pedagogisk översättning" är ju en form av kommunikationssätt snarare än ett redovisningssätt av sifferresultat.

Dialogen med lärarna och föräldrarna är den avgörande punkten till - förhoppningsvis - förståelse för elevens unika sätt att fungera pedagogiskt.

Kanske borde jag trycka på än mer att psykologen först själv bör ha god kännedom om metoden, känna sig "bekväm" med handhavandet och ha prövat på metoden med ett öppet sinne för att komma fram till ett kommunikationssätt som gynnar läraren och i sluttampen eleven?

21 Aug 2014