En nyupptäckt

Specialpedagogen som jag samarbetade med och jag själv genomförde en Pedagogisk översättning av ett WISC-test tillsammans med elevens båda lärare.

Dessa, klassläraren och specialläraren, hade efter den första redovisningen frågat oss om vad de skulle göra med eleven.

Vi bestämde en ny tid för det andra redovisningstillfället.

Efter det andra redovisningstillfället satt båda klasspedagogerna tysta en stund.

Därefter utbrast specialläraren, med en blick på klassläraren: "Men vi har ju gjort fel med eleven! Det har väl gått ganska bra ändå, men nu förstår jag vad det är som vi har missat."

Vi träffades ytterligare några gånger för att diskutera om vad som skulle göras för eleven.

5 Oct 2015