Pedagogisk översättning utan specialpedagog

Pedagogisk översättning av WISC-test utvecklades med yrkeskombinationen skolpsykolog och specialpedagog. Specialpedagogen utgör länken mellan lärare och psykolog. Min erfarenhet av denna kombination sträcker sig mellan 1999 - 2010. Efter min pensionering 2010 så har jag arbetat som skolpsykolog mellan 2011-2014 och försökt utföra pedagogiska översättningar av WISC-test utan stöd av specialpedagog.

Skillnaden tycks bestå i att resultatet för elevens lärare är beroende av deras egen förmåga att uppfatta, se sammanhang och dra slutsatser av översättningen. 

Det kanske låter lite övermaga att lämpa över ansvaret på mottagaren, men jag har försökt att vara självkritisk i detta.

Det möjliga resultatet visar emellertid hur betydelsefull specialpedagogens medverkan är vid en pedagogisk översättning.

Ur skolpsykologens synpunkt så blir en försiktig slutsats: Det är inte omöjligt att genomföra en pedagogisk översättning själv, men den optimala situationen - ur klasslärarnas synpunkt - är att specialpedagog och skolpsykolog samverkar.

12 Apr 2014