Tänka baklänges?

Ett av deltesten i WISC avser att mäta elevens arbetsminne. Eleven ska framlänges återge samma siffror som jag räknar upp och därefter baklänges återge de siffror som jag räknar upp.

Vid utvärderingen kan man jämföra elevens prestation med åldersgruppens. Både framlänges och baklänges.

Påfallande ofta finner jag att - om eleven presterar t.ex. genomsnittligt i att framlänges återge siffror (dvs som ett eko) och presterar lägre baklänges - eleven anges ha matematiksvårigheter.

2 Mar 2013