Förstår föräldrar snabbare än lärare?

Denna provokativa fråga uppstår vid min presentation av testresultatet. Först får föräldrarna se resultatet. Därefter kommer dialogen med lärarpersonalen.

Både föräldrar och lärare får se samma uppritande av barnets/elevens "rörsystem".

Den enda skillnaden är den efterföljande pedagogiska diskussionen för lärarna.

Påfallande ofta har föräldrar lättare att "se" sitt barn i det uppritade "rörsystemet". Mellan tummen och pekfingret så känner 60-80% av föräldrarna igen sitt barn i den abstrakta bilden. De kan även lämna egna exempel, från sin långa erfarenhet av sitt barn, på ett sätt som stämmer väl överens med det uppritade "rörsystemet".

För lärarnas del känner ungefär 50-70% igen sin elev på samma sätt som beskrivs ovan. Först under de efterföljande pedagogiska diskussionerna börjar flera känna igen eleven i "rörsystemet". Vid första eller andra diskussionstillfället så håller sig igenkännandet kring 80-90% för lärarna.

23 Mar 2013