Sidan 3 om metoden

Samtal

Ett annat vardagsbegrepp är samtal. En kort sammanfattning om hur ett samtal mellan Oscar och Maja kan gå till:

1. Oscar lyssnar när Maja talar. (Oscar "tar in" det som Maja säger.)

2. Oscar tänker på det Maja talat om. (Oscar bearbetar det som Maja sagt.)

3. Oscar kommer ihåg vad han själv ska säga, när Maja slutar tala. (Oscar minns.)

4. Oscar talar till Maja. (Oscar uttrycker sig.)

Nu är Maja lyssnare och börjar på punkt 1 ovan.

Dessa "samtalsrör" eller "samtalskanaler" (1-4) motsvaras av elevens testresultat på fyra verbala deltest.

Samtalet kan kännas igen i Osgoods och Silvers kommunikationsmodell, som bl.a. återfinns i boken "Intelligent Testing with the WISC-III" (s. 156) av Alan S. Kaufman, Wiley & Sons 1994.

Osgood och Silver benämner rören/kanalerna Input/Reception ("Intagsrör"). Integration/Processing ("Bearbetningsrör"), Storage/Memory ("Minnesrör") samt Output/Expression ("Uttrycksrör")

De icke-verbala eller "Performance"-deltesten har motsvarande "samtalsrör" eller "samtalskanaler".

ror.jpg

Fortsättning sida 4